For dig som skal stemme til valget

Skal du stemme til valget tirsdag 16. november 2021? Så har vi samlet alt den information, du skal vide om brevstemme, stemme i hjemmet, mulighed for transport og så videre.

Der er mange ting at holde styr på op til et valg. Her har vi samlet en række svar på ofte stillede spørgsmål.

På valgdagen opfordrer vi til, at du, hvis det er muligt, stemmer på andre tidspunkter end ved åbningen om morgenen og mellem 15-19. Det er nemlig her, der er flest vælgere, og i disse corona-tider kan det være en god idé at vælge et tidspunkt, hvor der er lidt færre til stede i valglokalerne.

Vi opfordrer til, at alle følger de gængse corona-råd om at hoste i ærmet, holde mest mulig afstand og spritte af. Der vil være sprit på valgstederne. 

Du må også gerne have dit eget skriveredskab med til at sætte dit kryds. Bare ikke glimmertusch... Farven skal være sort, blå, grøn eller rød. 

Hvis du vil bruge mundbind i valglokalet, så snup selv et med. 

Men først og fremmest - husk at stemme. 

Valgret til valget i Herning Kommune kræver, at du på valgdagen er fyldt 18 år, har fast bopæl i Herning Kommune og herudover enten:

 1. har dansk indfødsret
 2. er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i den Europæiske Union
 3. er statsborger i Island eller Norge eller
 4. uden afbrydelse har haft fast bopæl i riget i de sidste 4 år forud for valgdagen.

Med virkning fra 1. juli 2016 er valgretten udvidet til også at omfatte personer, som er frataget den retlige handleevne efter værgemålslovens § 6, når disse i øvrigt opfylder valgretsbetingelserne nævnt ovenfor.

Med virkning fra 1. juli 2017 er valgretten afskaffet for følgende personer:

 • Udlændinge på tålt ophold
 • Udvisningsdømte udlændinge
 • Administrativt udviste udlændinge
 • Udlændinge, som fra udlandet indsættes direkte til afsoning i en af kriminalforsorgens institutioner

Når disse krav er opfyldt, kommer du automatisk på valglisten. Du skal som udgangspunkt være tilmeldt folkeregistret for at blive optaget på valglisten. 

Hvis du står på valglisten, modtager du automatisk et valgkort med posten.


Er du stemmeberettiget, vil du senest fem dage før valgdagen modtage et valgkort. På valgkortet står dit navn og adresse, dit nummer på valglisten, samt hvor du skal henvende dig for at stemme på valgdagen.

Du skal på valgdagen medbringe dit valgkort til afstemningsstedet. Har du glemt valgkortet, kan du vise legitimation - eksempelvis sundhedskort, kørekort eller pas.

Hvis du ikke har modtaget dit valgkort fem dage før valget, kan du kontakte Borgerservice på telefon 96 28 24 00.

Afstemningen på valgdagen tirsdag 16. november 2021 begynder klokken 8.00 og slutter klokken 20.00.


Er du ikke selv i stand til at bevæge dig rundt på valgstedet, så kan du køre lige til stemmeurnen, hvis du skal stemme i Herning Kongrescenter.

Brug indkørslen fra Kampmannsgade, og kør hen foran porten. Så bliver du lukket ind i hal 2, hvor du kan stemme uden at stige ud af bilen. Muligheden gælder i tidsrummet 08.00-17.00. 

Gratis kørsel til valg 16. november 2021

Herning Kommune tilbyder i øvrigt gratis kørsel til og fra valgstedet til ældre borgere, der er for svagelige til at befordre sig selv.

Vi gør opmærksom på, at det ikke er muligt at bestille liggende transport. Her skal du i stedet benytte dig af muligheden for at brevstemme i hjemmet. 

Tilmeld dig gratis kørsel på telefon 96 28 40 01 eller 96 28 40 02, senest 15. november 2021 klokken 15.00. Du skal oplyse, hvornår du gerne vil hentes på valgdagen.

Hvis du bor i Aulum-Haderup-området skal du dog bestille kørsel senest 15. november klokken 11.30.


Hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan transporteres på valgdagen, har du mulighed for at søge om at brevstemme i hjemmet.

Du kan søge om at stemme i hjemmet i perioden tirsdag 19. oktober 2021 til torsdag 4. november 2021 klokken 18.00. Du skal kontakte Borgerservice på tlf. 96282400, hvis du ønsker at søge.


Hvis du ønsker at stemme på valgdagen, men er i isolation, har du ret til at møde op i stemmelokalet.

Sundhedsstyrelsens råd lyder i den forbindelse som følger:
"Anvend et CE-mærket mundbind og hold 2 meters afstand til andre, hvis du undtagelsesvis er nødt til at gå ud (…) Sørg for at gå ud på et tidspunkt, hvor du undgår at være i nærheden af andre."

Hvis du gerne vil stemme men ikke ønsker at møde op i valglokalet for eksempel på grund af isolation eller frygt for smitte, har du mulighed for at stemme efter reglerne om såkaldte vognstemmer, for eksempel i en bil parkeret ved afstemningsstedet.

Du kan få yderligere information på dit valgsted.


Hvis du på grund af handicap eller nedsat førlighed ønsker at stemme et andet sted i Herning Kommune end det, du er tilknyttet, skal du søge om det.

Du kan søge fra 19. oktober til 8. november klokken 12.00. Du skal kontakte Borgerservice på telefon 96 28 24 00, hvis du ønsker at søge.

Der vil være ikke-håndholdt lup, LED lampe og pen i mindst en af stemmeboksene på hvert afstemningssted. Yderligere vil der være et hæve-sænke-bord og CCTV tilgængelig på valgstedet i Hammerum og i Herning Kongrescenter.

I brevstemmeperioden vil det være muligt at brevstemme ved et hæve-sænke-bord og benytte en CCTV-skærm/LED lampe i Borgerservice.

 


Du kan brevstemme fra den 5. oktober og frem til den 12. november 2021. Du kan brevstemme på ethvert folkeregister i landet, uanset hvilken kommune, du bor i.

Brevstemmeafgivning foregår på en lidt anden måde end når du stemmer på selve valgdagen. Når du har fremvist gyldig legitimation som for eksempel dit pas, kørekort eller dit sundhedskort (det gule sygesikringsbevis), vil du få udleveret stemmeseddel og kuvert, som du skal lægge stemmesedlen i, når den er udfyldt. Du vil derudover få udleveret et følgebrev, som du skal datere og underskrive.

Brevstem med tidsbestilling

Du skal bestille tid, hvis du skal brevstemme i Borgerservice i Herning. Det er muligt at brevstemme i hele vores åbningstid i perioden. Derudover vil der være ekstra åbnet i Borgerservice, hvis du bestiller tid, lørdag 30. oktober fra 10.00-12.00, lørdag 6. november fra 10.00-12.00 og fredag 12. november fra 10.00-16.00.

Bestil tid i Borgerservice til brevstemning.

På telefon 70 20 00 00 kan du få hjælp til at bestille tid.

Hvor kan jeg brevstemme uden at bestille tid?

Huset No.7:

Uge 43, 44 og 45: mandag til fredag klokken 8.00-10.00 og mandag til torsdag er der yderligere åbent klokken 15.00-17.00. Desuden kan du brevstemme lørdag 30. oktober klokken 10.00-12.00, lørdag 6. november klokken 10.00-12.00 og fredag 12. november klokken 8.00-16.00.

Biblioteket i Østergade og lokalbibliotekerne:

Fra mandag 25. oktober til og med torsdag 11. november kan du brevstemme på bibliotekerne i Herning, Aulum, Vildbjerg og Kibæk.

På Biblioteket i Herning er det på følgende tidspunkter:

 • Mandag til torsdag klokken 15.00-17.30.
 • Fredag klokken 12.00-16.30.
 • Lørdag klokken 12.00-14.30.

På bibliotekerne i Aulum, Vildbjerg og Kibæk sker det i bibliotekernes betjente åbningstid, som du kan se her

Valghandlingen afvikles i de tidsrum, som politiske arrangementer og lignende tillader det.

Hjælpemidler 

Der vil være ikke-håndholdt lup, LED lampe og pen i mindst en af stemmeboksene på hvert afstemningssted. Yderligere vil der være et hæve-sænke-bord og CCTV tilgængelig på valgstedet i Hammerum og i Herning Kongrescenter på valgdagen.

I brevstemmeperioden vil det være muligt at brevstemme ved et hæve-sænke-bord og benytte en CCTV-skærm/LED lampe i Borgerservice.


Hvis du har et fysisk eller psykisk handicap eller af andre grunde har brug for hjælp til at stemme på valgdagen, kan du få hjælp hertil eller benytte de hjælpemidler, der er stillet til rådighed på valgstedet.

Se Indenrigs- og Boligministeriets vejledning til, hvordan du kan få hjælp til at sætte dit kryds.

Se Indenrigs- og Boligministeriets Informationsfolder om hjælp til stemmeafgivning og hjælpemidler.

Hvis du har brug for hjælp til at få forklaret stemmesedlen eller til at sætte dit kryds, kan du få hjælp til dette af to valgstyrere eller tilforordnede vælgere. Du kan også vælge at få hjælp af en person, du selv har valgt, i stedet for den ene valgstyrer eller tilforordnede vælger.

Stemmeafgivning i bil eller lignende

Du har også mulighed for at stemme lige uden for valgstedet, hvis du har svært ved at komme ind på selve valgstedet. Det kan for eksempel være, hvis du er svagsynet, mangler førlighed, eller der er trapper eller lignende ved valglokalet.

Du eller en hjælper skal henvende dig til en valgstyrer eller tilforordnet vælger, der vil tage dit valgkort med ind i valglokalet og hente en stemmeseddel til dig, som du kan udfylde udenfor, eventuelt i din bil eller lignende, og lægge den i en stemmekasse, som vil blive bragt til dig af en valgstyrer eller tilforordnet vælger. Valgstyrerne og de tilforordnede vælgere skal sørge for, at du kan få lov til at stemme, uden at andre kan se, hvad du har stemt.


4. november

Sidste frist for at søge om at brevstemme i hjemmet er klokken 18.00.

8. november

Sidste frist for at søge om et andet afstemningssted er klokken 12.00.

12. november

Sidste frist for at brevstemme er klokken 16.00.

15. november

Sidste frist for at bestille kørsel til valg er klokken 15.00 (Aulum-Haderup området er klokken 11.30).

16. november

Valgdag. Valgstederne har åbent fra klokken 8.00 til 20.00.

Når stemmerne er talt op sent om aftenen, kender vi sammensætningen af byrådet i Herning Kommune fordelt på kandidatlister/partier.

17. november

Når stemmerne er fintalt, kender vi navnene på medlemmerne af byrådet i Herning Kommune for perioden 1. januar 2022 - 31. december 2025.

23. november

Sidste frist for at klage over valget.


Du kan klage over et afholdt valg, hvis du mener, at der er noget i valghandlingen, der ikke er foregået korrekt.

Klager over Kommunalvalget skal stiles til byrådet og sendes til Byrådssekretariatet, Torvet 5, 7400 Herning senest 23. november 2021. 

Klager over Regionsvalget skal stiles til Regionsrådet og sendes til Region Midtjylland, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, Postboks 21, 8800 Viborg.


Kontaktinfo

Marie Jensen
Sekretær
Tlf.: 96282322
Mobil: 51189111
Send e-mail til marie.jensen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.